نهال گلدانی گیلاس سورینام (پیتانگا)

750,000 تومان

نهال دو و نیم ساله می باشد