کمپوست (بسته یک کیلویی)

40,000 تومان

 • مزایای کمپوست :
 • کاهش نیاز به آب (مخصوصا در مصارف کشاورزی)
  کاهش آلودگی های زیست محیطی و کمک به محیط زیست به دلیل استفاده از فضولات در تولید کود کمپوست
  آبرفتی شدن خاک
  این کود یک آفت کش طبیعی است
  موارد کاربرد فراوان
  کاهش هزینه کشاورزی
 • کود ها و تعارف کلی
 •  چیست؟NPK

 • عناصر پر مصرف (ماکرو) شامل: ازت – فسفر – پتاس – کلسیم – منیزیم
  عناصر کم مصرف (میکرو) شامل : آهن – روی – منگنز – مس – بر
 • به کود هایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطلاحا کود کامل یا اِن پی کا گفته میشود
 •  
 • گیاهان بیشتر از هرچیزه دیگه به سه عنصر نیتروژن ، فسفر و پتاسیم نیاز دارند
 •  
 • علمکرد نیتروژن در گیاه
 • نیتروژن در اصل به رشد سریع شاخ و برگ کمک میکنه. همچنین در تولید بذر گیاه و افزایش میوه موثره. کمک به فتوسنتز و کیفیت بهتر محصول از مزایای استفاده از نیتروژن است.
 •  
 • عملکرد فسفر در گیاه
 •  
 • فسفر مهمترین عامل در روند صحیح فتوسنتز برای گیاه است. کمک به روند تبدیل انرژی خورشید به انرژی شیمیایی قابل استفاده برای گیاهان. فسفر توانایی گیاه برای مقابله با استرس رو بالا میبره. از دیگر مزیتهای فسفر، ریشه زایی بهتر و زیاد شدن شکوفه در گیاهان رو میتوان نام برد.
 •  
 • عملکرد پتاسیم در گیاه
 •  
 • پتاس به کیفیت میوه و تشکیل پروتئین در میوه کمک میکنه. کاهش بیماریها درگیاه از دیگر فواید پروتئین است. در گیاهان زینتی برای گلدهی و در درختان میوه به درشت شدن میوه و رنگ انداختن میوه کمک میکنه.
 • به روی بسته بندی کود های اِن پی کا اعدادی همانند ۲۰/۳/۱۵ به چه معناست؟
 • این اعداد به ترتیب درصد عناصر اصلی نیتروژن، فسفر، پتاسیم را به ترتیب نشان می دهد مثلا در کود
 • NPK 15 3 20
 • به ترتیب از چپ ۱۵ درصد نیتروژن ، ۳ درصد فسفر، و ۲۰ درصد پتاسیم در ترکیب آن وجود دارد.
  اما سوالی که پیش میاد اینه که ۱۵+۳+۲۰ برابر با ۳۸ درصد میشه و باقی ۶۲ درصد دیگه چی میشه؟
  باقی این ترکیب را عناصر کم مصرف تشکیل می دهند که برای مشخص نمودن آن بر روی بسته های کود میکرو را درج میکنند