نهال گلدانی انگور بلک ویلیام (موندرآپ)

220,000 تومان

رنگ میوه سیاه ، کشیده و لوله ای
عمر مفید اقتصادی تا ۳۵ سال
شروع باردهی از سال دوم
میزان باردهی ۴۰ تن در هکتار
زمان رسیدن محصول اواخر شهریور و اوایل مهر
قابل کاشت در مناطق گرمسیری ، نیمه گرمسیری و معتدل
گونه ای با مقاومت کم به سرما (غیر قابل کاشت در مناطق سردسیر)
بهترین خاک برای کاشت زمین های لومی رسی با زهکشی مناسب
کود مناسب نهال کودهای حیوانی و آلی
فواصل کاشت ۳*۳ متر