نهال گلدانی انگور پرلیت سفید (وایت پرلت)

230,000 تومان

موارد مصرف تازه خوری ، کشمش و آبمیوه
رنگ میوه سفید ، گرد و بدون هسته
عمر مفید اقتصادی ۲۰ سال
عمر نهال ۵۰ سال
باردهی از سال دوم به صورت نوبرانه
باردهی اقتصادی از سال پنجم
میزان باردهی ۴۰ تن در هکتار
نیاز به رقم گرده افشان (به ازای هر ۱۰ نهال)
کاشت در خاک های شنی لومی (خاک خنثی و قلیایی)
کود مورد نیاز کود پوسیده دامی
فواصل کاشت در مناطق بادگیر و شیب ملایم ۳*۳ یا ۳*۲.۵ متر
و در زمین های مسطح ۴*۳ یا ۴*۴ متر