نهال میوه های خاص و کمیاب

گل و گیاهان آپارتمانی

گل و گیاه آپارتمانی

گل بگونیا هیمالیس

100,000 تومان
اطلاعات بیشتر

نهال انگور خارجی

کاج سرو درختچه بوته و گیاهان فضای سبز

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

نهال برگ بو

145,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

گیاه دارویی اسطوخودوس (lavender)

75,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

گیاه پاپیتال (هدرا)

65,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

نهال گلدانی اکالیپتوس

210,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

نهال گلدانی پالونیا (پائولونیا)

125,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

کاج سدروس (دئودورا)

480,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

گل اختر

60,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

نهال گلدانی گل محمدی (قیزیل گل)

70,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

درختچه فتونیا (فیتونیا_فوتونیا)

365,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

درختچه ماگنولیا

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

درختچه ناندینا

120,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

گل رز هلندی (در سه رنگ)

90,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

نهال بید مجنون پاییزی (طلایی)

165,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

شمشاد برگ پرتقالی ابلق (طلایی)

28,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

شمشاد برگ پرتقالی سبز

28,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

کاج تهران

210,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

کاج کاشفی

350,000 تومان
اطلاعات بیشتر

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

کاج رونده جونی پروس

330,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

کاج نوئل (کریسمس_ژانویه)

430,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

کاج پیوندی ستاره ای

1,050,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کاج سرو درختچه و بوته (گیاهان فضای سبز)

کاج پیوندی باکس

490,000 تومان
اطلاعات بیشتر