نهال گلدانی فوجیا (فیجوا)

220,000 تومان

فوجیا انبار ویتامین ث
ضد عفونت
و ضد فشار خون