گیاه قهوه عربیکا (عربیکن) سایز نشایی

55,000 تومان

گیاه قهوه عربیکا (عربیکن)

خواستگاه کشور برزیل

شرایط نگهداری نور غیر مسقیم آفتاب (محیط آپارتمانی بهترین مکان)

گیاه حدودا یک ساله

شروع میوه دهی از سال سوم