خاک برگ (بسته یک کیلویی)

40,000 تومان

  • فواید خاک برگ‌ در خاک :
  • خاک برگ قابلیت نگهداری رطوبت در خود را دارد.
  • این نوع از خاک از زهکشی خوب مناسبی برخوردار می باشد.
  • خاک برگ باعث سبک شدن و قابل نفوذ شدن خاک می گردد.
  • خاک برگ تهویه کننده خاک محسوب شده و از بهم چسبیدگی  ذرات خاک جلوگیری می کند.
  • خاک برگ از آبشویی، شور شدن خاک و از دست رفتن مواد مغذی آن جلوگیری می کند.
  • این نوع از خاک باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و عوامل بیماری زای خاک می شود.