پرلیت (یک کیلویی)

40,000 تومان

  • مزیت پرلیت در خاک
  • نگهداری آب و مواد غذایی در خود و تغذیه مداوم گیاه : پرلیت قادر است ۳ تا ۷ برابر وزن خودش آب جذب و نگهداری کند و دچار آبگرفتگی نشود. در عین حال، ظرفیت نگهداری مواد غذایی را در خاک افزایش داده و از خروج مواد غذایی محلول بر اثر آبیاری های مکرر جلوگیری می کند در واقع پرلیت انباری کوچک دردل خاک است که مقادیر زیادی از آب را در خود نگهداری میکند و به مرور و با یک پخش یکسان آب را در اختیار ریشه گیاه قرار میدهد و از هدر رفتن آن جلوگیری میکند.
  • ایجاد منافذ کافی در بستر، جهت تنفس بهتر گیاه : وجود تخلخل در پرلیت، تبادلات هوایی و گازی را در خاک برای ریشه گیاه به سهولت فراهم می آورد، و به این علت باعث اصلاح سیستم هوادهی و در نتیجه بهبود عمل تهویه خاک می شود.
  • زهکشی و جلوگیری از گندیدن ریشه ها : ساختار میکروسکوپی ذرات پرلیت (داشتن حفرات چند لایه) به گونه ای است که حتی در حالت اشباع از آب حداقل ۲۰% از تخلخل مفید خود را حفظ کرده و از گندیدن ریشه ها جلوگیری میکند.
  • سبک کردن بستر گیاه : پرلیت کاملا آبیاری شده، تنها ۶۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب وزن دارند. خاک کاملا آبیاری شده ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب وزن دارد.که میتوان وزن محیط کشت را با استفاده از مخلوط های ترکیبی پرلیت کشاورزی و یک افزودنی دیگر نظیر پیت،کمپوست یا کودهای آلی،بعنوان خاک محل کشت تا ۶۰% کاهش داد.
  • ریشه زایی : پرلیت با ایجاد منافذ کافی در خاک و همچنین سبک کردن محیط کشت باعث میشود که ریشه ها بتوانند راحت تر در خاک حرکت کرده و رشد کنند.
  • استریلیزه و عاری از میکروارگانیسم های مضر : از آنجایی که پرلیت در دمای ۱۲۰۰-۹۰۰ درجه سانتی گراد فرآوری میشود، عاری از هرگونه میکروبی است و با استفاده از پرلیت، به لحاظ بهداشتی با یک محیط کاملا استریل روبرو هستیم.
  • خنثی بودن و مقاومت در مقابل تجزیه شیمیایی و بیولوژی : پرلیت با دارابودن پی هاش خنثی از هر گونه اختلالی در ریشه گیاه جلوگیری می کند همچنین به دلیل معدنی بودن پرلیت و در نتیجه مشابهت ترکیب شیمیایی آن به خاک، هیچگونه اختلالی در ساختمان خاک ایجاد نخواهد شد.
  • پرلیت یک شیشه آتشفشانی انبساط یافته است. بنابراین برخلاف مواد آلی، پوسیده نخواهد شد و خواص مثبت خود را برای مدت های طولانی در خاک حفظ می کند.