کود برگ دهی (۱۰۰ گرمی) NPK 30_6_6

50,000 تومان

  •  نیتروژن (ازت) بالا  High Nitrogen  کود ۶_۶_۳۰
  • طریقه مصرف به دو روش آبیاری و جذب ریشه و محلول پاشی و جذب از طریق برگ ها
  • اولین علامت کمبود نیتروژن در گیاه، تغییر رنگ برگها به سبز روشن تا سبز متمایل به زرد است
  • بعد از مصرف این کود، گیاه از نظر ظاهر برگ ها (رنگ و اندازه) به فرم مطلوب می رسد و شادابی به گیاه شما بر میگردد