کود ریشه دهی (۱۰۰ گرمی) NPK 10_52_10

50,000 تومان

  • طریقه مصرف به دو روش آبیاری و جذب ریشه و محلول پاشی و جذب از طریق برگ ها
  • فسفر به رشد ریشه کمک میکند
  • مناسب برای آغاز رشد به علت داشتن فسفر بالا (مناسب برای ابتدای رشد نشاء صیفی جات)