نهال گلدانی آلبالو مجاری

100,000 تومان

  • موارد مصرف تازه خوری خشکبار مربایی و شربتی
  • عمر مفید بین ۲۵ تا ۳۵ سال
  • میزان آبیاری مطلوب هفته ای دو بار
  • فاصله کاشت ۴*۴ یا ۴*۵ به دلیل عدم تداخل ریشه ها