نهال گلدانی آلو شابلون

110,000 تومان

  • قابلیت کاشت در متاطق سردسیر و گرمسیری
  • عمر اقتصادی ۲۵ سال
  • شروع باردهی از سال دوم و سوم
  • تحمل سرمای بیش از منفی ۱۰ درجه
  • فواصل کاشت ۳*۳ متری