نهال گلدانی انار ژله ای (بدون هسته)

125,000 تومان

  • قابلیت کاشت فقط در مناطق سردسیر و نیمه سردسیر
  • مناسب ترین ارتفاع از سطح دریا برای کاشت بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ متر
  • شروع باردهی از سال چهارم
  • نیاز به کاشت گونه گرده افشان مثلا شلیل
  • نیاز آبی برحسب گرمای منطقه متغییر از ۱۵ روز یکبار تا ۱۰ روز یکبار
  • عمر اقتصادی نهال حدود ۳۵ سال
  • فواصل کاشت ۵*۴ متری