نهال گلدانی انار ساوه

140,000 تومان

  • مناسب کاشت در مناطق سردسیری و نیمه سردسیری و معتدل
  • عمر حدود ۱۰۰ سال و عمر اقتصادی تا حدود ۴۰ سال
  • مناسب ترین ارتفاع از سطح دریا برای کاشت بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ متر
  • فواصل کاشت ۳*۳ یا ۳*۴ متری
  • شروع باردهی از سال دوم‌ و سوم
  • نیاز به رقم‌ گرده افشان جهت محصول دهی
  • نیاز آبی نسبتا کم نسبت به سایر ارقام نهال انار