نهال گلدانی انگور سفید بیدانه (آغ اوزوم) _ دوساله

45,000 تومان

موارد مصرف : مناسب برای خشکبار و کشمش، تازه خوری ،مناسب برای شیره انگور (دوشاب)
رقم تجاری و دیر رس
فاصله کاشت هر نهال : ۲ متر در ۳ متر