نهال گلدانی انگور فخری (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف: مناسب برای خشکبار و  کشمش، تازه خوری، آبمیوه
  • ارتفاع محل کاشت: 500 متر تا 2300 متر
  • عمر مفید: بیش از 75 تا 80 سال
  • فاصله کاشت با هر نهال:  2 در 2 متر
  • زمان رسیدن میوه: مهر ماه