نهال گلدانی انگور قرمز کشمش (دوساله)

45,000 تومان

موارد مصرف : تازه خوری، مناسب برای خشکبار و کشمش، آبمیوه و آبغوره
عمر نهال : بیش از 80 سال
ارتفاع از سطح دریا : 1265 متر
تحمل سرما : تا منفی 18 درجه
مقدار قند : 18 الی 26 درجه بریکس
فاصله کاشت : 2 در 2 متر از
رقم بسیار تجاری و پر محصول