نهال گلدانی انگور یاقوتی بی دانه (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف تازه خوری – کشمش – آبمیوه – آبغوره
  • میزان تولید در هکتار : ۴۰ تن
  • عمر اقتصادی : بیش از ۱۰۰سال
  • ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  • زمان رسیدن محصول : اواسط مرداد
  • تحمل سرما :  15c  تا  18c
  • مقدار اسید : ۷% میلی گرم در ۱۰۰ سی سی
  • تحمل به خشکی : زیادمقدار قند : ۱۸ -۲۳ درجه بریکس