نهال گلدانی انگور آلفونسه

220,000 تومان

رقم فوق کمیاب ، خاص ، وارداتی (بومی فرانسه)
موارد مصرف تازه خوری ، آبمیوه
رنگ میوه بنفش تیره متمایل به سیاه ، هسته دار
ماندگاری زیاد در انبار و ارسال