نهال گلدانی انگور رد پرلیت (پرلیت قرمز)

220,000 تومان

موارد مصرف تازه خوری ، کشمش و آبمیوه
رنگ میوه قرمز ، گرد و بدون هسته
عمر اقتصادی ۲۰ سال
عمر نهال ۵۰ سال
باردهی از سال دوم به صورت نوبرانه
باردهی اقتصادی از سال پنجم
میزان باردهی ۴۰ تن در هکتار
نیاز به رقم گرده افشان (به ازای هر ۱۰ نهال)
کاشت در خاک های شنی لومی (خاک خنثی و قلیایی)
کود مورد نیاز کود پوسیده دامی
فواصل کاشت در مناطق بادگیر و شیب ملایم ۳*۳ یا ۳*۲.۵ متر
و در زمین های مسطح ۴*۳ یا ۴*۴ متر