نهال گلدانی انگور فیلم سیدلس

120,000 تومان

موارد مصرف تازه خوری ، آبمیوه ، آبغوره و کشمش_ رقم تجاری
رنگ میوه قرمز ، حبه های درشت و گرد _ بدون هسته
عمر اقتصادی ۱۰۰ سال
میزان باردهی ۴۰ تن در هکتار
زمان رسیدن محصول اواسط شهریور
تحمل نسبی به خشکی
قابل کاشت در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری (مناطق گرم و خشک)
نکته مهم : کاشت این نهال در مناطق سردسیر توصیه نمی شود
فواصل کاشت ۳ * ۲ متر