نهال گلدانی انگور پیکامی

110,000 تومان

موارد مصرف تازه خوری ، آبمیوه و تهیه کشمش سبز
رنگ میوه زرد متمایل به سبز ، بدون هسته
عمر اقتصادی ۷۵ سال
شروع باردهی از سال دوم به صورت نوبرانه
باردهی اقتصادی از سال سوم و چهارم
زمان رسیدن محصول اواسط شهریور
قابل کاشت در مناطق معتدل (مقاومت کم به گرما و سرمای زیاد)
کود مورد نیاز فسفات و پتاسیم
فواصل کاشت ۳ * ۲ متر