نهال گلدانی انگور کریمسون

120,000 تومان

موارد مصرف تازه خوری ، کشمش ، سرکه ، آبمیوه و آبغوره
شکل میوه بیضی شکل کشیده (شکل خوشه مخروطی و نیمه فشرده) ، بدون هسته
رنگ میوه قرمز روشن تا قرمز تیره
ماندگاری زیاد در انبار و ارسالش
میزان تولید ۴۰ تن در هکتار
عمر اقتصادی بیش از ۱۰۰سال
زمان رسیدن محصول اواسط مرداد
نیاز به افتاب کامل با سایه جزئی
بهترین عملکرد رشد در خاک های خنثی رو به قلیایی
تحمل سرما منفی ۱۸ درجه
مقاوم به خشکی
فواصل کاشت ۲.۵ * ۳ متری