نهال گلدانی انگور حسینی (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف: تازه خوری با ماندگاری زیاد روی خوشه
  • گونه تجاری(بازار پسند) و صادراتی
  • مقاوم نسبت به سرما و خشکسالی
  • طول عمر متوسط ۱۰۰ سال