نهال گلدانی انگور خلیلی (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف تازه خوری
  • عمر نهال بیش از ۶۰ سال
  • مقدار قند بین ۱۸ تا ۲۶ بریکس
  • زمان باردهی اواسط تیر ماه