نهال گلدانی انگور دسترچین (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف خوراکی و تهیه کشمش و شیره انگور (دوشاب)
  • کشمش این رقم از انگور صادراتی است
  • زمان باردهی اوایل مهر ماه
  • فواصل کاشت ۲متر در ۲ متر یا ۲ متر در ۳ متر