نهال گلدانی انگور ریش بابا (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف تازه خوری و تهیه شیره انگور (دوشاب)
  • خوشه هایی شبیه انگور فخری استوانه ای شکل به رنگ قرمز سبز و زرد
  • دانه دار و دیر رس
  • فاصله کاشت هر نهال ۲ متر در ۳ متر