نهال گلدانی انگور سیاه سردشت (دوساله)

45,000 تومان

  • موارد مصرف : تازه خوری، مناسب برای خشکبار و کشمش، آبمیوه
  • میزان تولید در هکتار : 40 تن
  • عمر اقتصادی : بیش از 80 سال
  • ارتفاع از سطح دریا : ۱۲۶۵ متر
  • زمان رسیدن میوه: اواسط مهر
  • تحمل سرما : منفی 15 الی 18 درجه
  • فاصله کاشت هر نهال: 2 متر در 2 متر