نهال گلدانی انگور صاحبی (صحابی) (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف : تازه خوری، آبمیوه، آبغوره
  • میزان تولید در هکتار : بیش از 20 تن
  • زمان رسیدن میوه : اوایل مهر
  • تحمل سرما : تا منفی 18 درجه
  • تحمل به خشکی : زیاد
  • فاصله کاشت هر نهال : 2 متر در 2 متر