نهال گلدانی انگور طبرزی سفید (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف تازه خوری و مناسب برای خشکبار و تهیه کشمش
  • دانه دار میان رس
  • انگور بسیار کمیاب و با مشتری فراوان در بازار