نهال گلدانی انگور لعل سفید (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف تازه خوری
  • به رنگ سبز مایل به زرد
  • دانه دار با حبه های گرد
  • قابل کاشت در مناطق سردسیری و گرمسیری
  • دمای قابل تحمل : 18- تا 45 درجه
  • مناسب ترین ارتفاع از دریا برای کاشت : ۱۱۰۰ تا ۱۳۵۰ متر
  • شروع باردهی از سال دوم و سوم _ اوج باردهی از سال پنجم
  • متوسط باردهی در هکتار: ۴۰ تا ۶۵ تن
  • اوج باردهی هر نهال: ۳۰ کیلو
  • مناسب ترین خاک رشد برای نهال : خاک لومی