نهال گلدانی بادام کاغذی

130,000 تومان

  • زود رس مناسب مناطق گرمسیر
  • سرمای زمستان و بهاربرای این نهال به شدت آسیب زا می باشد و در مناطق خیلی سرد غیر قابل کاشت و نگه داری میباشد
  • میزان باردهی در هکتار ۲ تن
  • عمر مفید حدود ۲۵ تا ۳۰ سال
  • فاصله کاشت نهال ۵*۵ ۶*۶ متر