نهال گلدانی به

100,000 تومان

  • موارد مصرف ۹۰ درصد در مربا سازی و تهیه شربت و از دانه های آن در  در درمان سرفه و درد سینه کاربرد دارد
  • عمر اقتصادی نهال حدود ۵۰ سال
  • شروع باردهی از سال چهارم و پنجم
  • زمان برداشت محصول مهر ماه تا آبان ماه
  • فاصله کاشت ۳*۳ متر یا ۳*۴ متر