نهال گلدانی خرمالو گوجه ای

125,000 تومان

  • قابلیت کاشت در مناطق نیمه گرمسیری و مناطقی با سرمای معتدل و زمستان های معتدل
  • عمر اقتصادی ۵۰ سال تا ۲۰۰ سال
  • شروع میوه دهی از سال سوم و اوج باردهی از سال پنجم
  • فواصل کاشت ۳*۳ متری