نهال گلدانی زیتون کُراتینا ایتالیایی

150,000 تومان