نهال گلدانی نارنج ابلق (گریپ فروت چینی)

145,000 تومان