نهال گلدانی هلو زعفرانی

100,000 تومان

  • عمر اقتصادی نهال ۱۰ سال
  • زمان رسیدن میوه مرداد ماه
  • شروع باردهی از سال سوم و چهارم
  • تحمل سرمایی تا ۲۵ درجه زیر صفر
  • فاصله کاشت ۳*۳ یا ۴*۴