نهال گلدانی هلو پاییزه

100,000 تومان

  • میزان باردهی ۵۰ تن در هکتار
  • باردهی از سال دوم و سوم
  • عمر نهال حداکثر ۱۰ سال
  • بهترین زمان کاشت در مناطق معتدل و نیمه سردسیری فصل پاییز و در مناطق سردسیری اسفند ماه بعد ذوب شدن برف ها و یخبندان
  • فاصله کاشت ۳*۳ متر