نهال گلدانی گردو خوشه ای پیوندی پربار (ترکیه)

300,000 تومان

  •  قابل کاشت در مناطق نیمه سردسیری , سردسیری , کوهستانی و معتدله
  • زمان برداشت محصول مهرماه
  • اوج باردهی در سال هشتم حدود ۱۰ تن در هکتار