نهال گلدانی گردو کاغذی پربار (پایه بذری)

190,000 تومان

 • قابل کاشت در مناطق سردسیری و نیمه سردسیری
 • عمر اقتصادی: بیش از 100 سال
 • تحمل خشکی: متحمل 
 • حداکثر عملکرد میوه در هکتار: 3.5 تن در هکتار
 • ضخامت پوست چوبی: بسیار نازک
 • سهولت جدا شدن مغز از پوست چوبی: به راحتی جدا می شود.
 • رقم گرده افشان: اسراییلی و توسیرکان
 • رنگ مغز میوه: سفید شیری
 • شروع به محصول دهی: اواخر شهریور
 • مقاوم دربرابرآفات
 • مدت آبیاری: فروردین ، اردیبهشت ، خرداد هر ۱۰ روز یکبار و تیر ، مرداد ، شهریور ، مهر هر ۷ روز یکبار
 • فاصله کاشت مطلوب ۷*۷ متر