نهال گلدانی گلابی بیروتی

110,000 تومان

  • قابل کاشت در مناطق سردسیر و نیمه سردسیر
  • عمر مفید حدود ۳۵ تا ۴۰ سال
  • باردهی از سال دوم و اوج باردهی از سال پنجم
  • به ازای هر ۳۰ نهال گلابی بیروتی یک اصله نهال گرده افشان از نوع درگزی برای باروری نیاز است
  • وزن هر عدد گلابی از این رقم بیش ۲۰۰ گرم می باشد
  • فاصله کاشت مطلوب ۳*۴ متر