نهال گلدانی گیلاس زرد ارومیه

140,000 تومان

  • مناسب برای تازه خوری مربایی و رقم تجاری و صادراتی
  • قابل کاشت در در مناطق سردسیر، نیمه سردسیر و معتدل کوهپایه‌ ای و غیر قابل کاشت در مناطق گرمسیری
  • شروع باردهی ۴ سال پس از کاشت
  • نیاز به کاشت گونه گرده افشان میان این نهال برای بارورشدن
  • میزان آبیاری درخت نابالغ هفته ای دوبار و درخت بالغ هفته ای یکبار
  • فاصله کاشت ۴*۴ متر

ناموجود