درختچه بداغی (بوداغی)

275,000 تومان

  • شرایط نگهداری : تابش نور مستقیم خورشید ۴ الی ۵ ساعت در روز – تحمل دمای منفی ۳۴ درجه – دمای ایده آل برای رشد ۲۰ تا ۳۰ درجه – بهتر است در مکان هایی با تابستان های گرم، گیاه در جایی کاشته شود که تا ظهر از آفتاب مستقیم برخوردار و عصر در سایه باشد
  • آبیاری : آبیاری در زمان خشک بودن خاک – نیاز به آبیاری منظم
  • خاک : قابل کاشت در هرنوع خاک با زهکشی مناسب
  • کود : بعد از فصل گلدهی کود کامل (۲۰ ۲۰) و در اواخر زمستان کود کلسیم و فسفر