درختچه به ژاپنی

120,000 تومان

  • شرایط نگهداری : نیاز به نور مستقیم خورشید ۶ تا ۷ ساعت در روز – تحمل دما تا منفی ۳۰ درجه – دمای ایده آل رشد ۲۵ الی ۳۰ درجه – بهتر است در مکان هایی با تابستان های گرم، گیاه در جایی کاشته شود که تا ظهر از آفتاب مستقیم برخوردار و عصر در سایه باشد
  • آبیاری : آبیاری متوسط و منظم و داشتن رطوبت مناسب در خاک برای رشد گیاه
  • خاک : داشتن زهکشی مناسب خاک برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه
  • کود : به کود خاصی نیاز ندارد