گل رز هلندی (در سه رنگ)

90,000 تومان

گل رز هلندی در سه رنگ زرد صورتی و قرمز
(هنگام خرید در قسمت توضیحات سفارش به رنگ مورد تقاضا اشاره فرمایید)