نهال گلدانی گل محمدی (قیزیل گل)

70,000 تومان

موارد مصرف گلاب گیری ، تهیه مریا