نهال گلدانی سیب زرد (لبنانی یا گلدن)

90,000 تومان

  • سیب زرد لبنانی با پوسته زرد رنگ و گوشته سفید رنگ
  • مناسب برای مناطق کوهستانی با سرمای زیاد
  • مدت و میزان آبیاری هر ۲۰ روز ۳۰ لیتر
  • عمر درخت ۶۰ تا ۷۰‌سال
  • زمان باردهی سال پنجم
  • زمان رسیدن میوه مهر ماه
  • فاصله کاشت هر نهال ۳ متر در ۳ متر