بنسای خرفه ای

125,000 تومان

  • شرایط نگهداری : نیاز به تابش ۸ تا ۱۰ ساعت نور مستقیم آفتاب – اگر نور مناسب نباشد رشد علفی پیدا میکند – دمای ایده آل ۲۰ تا ۲۸ درجه و در زمستان دمای مناسب ۱۰ تا ۱۴ درجه می باشد – تا دمای ۳۸ درجه را تحمل میکند
  • آبیاری : حساس به آبیاری زیاد – در صورت آبیاری زیاد ریشه ها پوسیده و ساقه ها گندیده و برگ ها زرد رنگ‌ میشود –  خاک گیاه بین دو آبیاری خشک باشد – دوست دار خشکی – آب آبیاری بدون املاح (حتما آب بایستی ۲۴ ساعت در محیطی ساکن بماند تا املاح آن ته نشین شود )
  • خاک : خاک باغچه + کمپوست یا کود دامی – خاکی با زهکشی مناسب
  • کود : استفاده از کود های اِن پی کا و کمپوست
دسته: