نخل اریکا

155,000 تومان

  • شرایط نگهداری : نیاز به مکانی نیمه سایه و تابش غیر مستقیم نور خورشید – نگهداشت در محیطی معتدل با دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
  • میزان آبیاری : نیاز به آب متوسط تا زیاد – خاک گلدان بین دو آبیاری خشک باشد و گلدان زهکشی مناسبی داشته باشد – موقع آبیاری استفاده از آب بدون املاح (آبی که کلر آن ته نشین شده باشد)
  •  رطوبت : نیاز به رطوبت زیاد – ایجاد رطوبت با گذاشتن زیر گلدانی پر آب و انداختن سنگ ریزه داخل آن
  • خاک : یک قسمت شن + یک قسمت پیت ماس + یک قسمت خاک برگ + دو قسمت خاک باغچه
  • کود : کود ۲۰۲۰ در فصل بهار و تابستان هر ماه یکبار
دسته: